Μέχρι 11/03/2022 η καταχώρηση των καταστάσεων υπόχρεων σε ΠΟΘΕΝ ΕΣΧΕΣ

Μέχρι 11/03/2022 η καταχώρηση των καταστάσεων υπόχρεων σε ΠΟΘΕΝ ΕΣΧΕΣ

Ανακοινώθηκε από τη διαδικτυακή σελίδα του Ολοκληρωμένου Πληροφοριακού Συστήματος ΠΟΘΕΝ, η παράταση της προθεσμίας καταχώρησης των καταστάσεων υπόχρεων προσώπων έτους 2022 σε ΠΟΘΕΝ ΕΣΧΕΣ έως 11/03/2022.