Παράταση Προθεσμίας Υποβολής Σχεδίων Πολυετούς Προγραμματισμού Προσλήψεων 2024-2027

Παράταση Προθεσμίας Υποβολής Σχεδίων Πολυετούς Προγραμματισμού Προσλήψεων 2024-2027

Στο Μητρώο Ανθρώπινου Δυναμικού Ελληνικού Δημοσίου ανακοινώθηκε η παράταση της προθεσμίας υποβολής σχεδίων στο πλαίσιο του Πολυετούς Προγραμματισμού Προσλήψεων 2024-2027, μέχρι και την 28η/02/2023.