Παράταση προθεσμίας Α' φάσης του Α' κύκλου κινητικότητας

Παράταση προθεσμίας Α' φάσης του Α' κύκλου κινητικότητας

Δημοσιεύτηκε η υπ' Αριθ.πρωτ.: ΔΙΔΑΔ/Φ.49Κ/ 952 /οικ.2461 - 16.02.2022 Εγκύκλιος του Υπουργείου Εσωτερικών, με τίτλο: "Α΄ κύκλος κινητικότητας 2022 – ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΣ Α΄φάσης".

Σύμφωνα με την ως άνω εγκύκλιο, η α΄ φάση του εν λόγω κύκλου κινητικότητας για την καταχώριση πρωτογενώς των αιτημάτων δύναται να πραγματοποιηθεί έως και τις 20/2/2022.

Περαιτέρω, επαναπροσδιορίζεται η β΄ φάση του Α΄ κύκλου έτους 2022, η οποία ξεκινά στις 21/2/2022, ημέρα Δευτέρα, και λήγει στις 28/2/2022.