ΠΟΘΕΝ ΕΣΧΕΣ: Παράταση Καταχώρισης Κατάστασης Υπόχρεων προσώπων

ΠΟΘΕΝ ΕΣΧΕΣ: Παράταση Καταχώρισης Κατάστασης Υπόχρεων προσώπων

Κατόπιν ανακοίνωσης στο διαδικτυακό τόπο ΠΟΘΕΝ, παρατείνεται η καταχώριση  των ετήσιων καταστάσεων έτους 2023 των υπόχρεων προσώπων, μέχρι και την 6η Νοεμβρίου 2023.

Παρατίθεται ως κατωτέρω, σχετικό απόσπασμα:
"Η καταχώριση των ετήσιων καταστάσεων έτους 2023 των υπόχρεων προσώπων, συμπεριλαμβανομένων των συζύγων, των εν διαστάσει συζύγων ή των προσώπων με τα οποία έχει συναφθεί σύμφωνο συμβίωσης ξεκινάει από τις 04-09-2023 και παρατείνεται μέχρι τις 6-11-2023."