Παρατείνεται μέχρι αύριο η υποβολή αιτήματος στο πλαίσιο του Ετήσιου Προγραμματισμού Προσλήψεων Τακτικού Προσωπικού έτους 2023

Παρατείνεται μέχρι αύριο η υποβολή αιτήματος στο πλαίσιο του Ετήσιου Προγραμματισμού Προσλήψεων Τακτικού Προσωπικού έτους 2023

Σύμφωνα με ανακοίνωση που αναρτήθηκε στο ΑΠΟΓΡΑΦΗ - Μητρώο Ανθρώπινου Δυναμικού Ελληνικού Δημοσίου, λόγω υπερφόρτωσης του συστήματος και των καθυστερήσεων που αυτή προκαλεί, παρατείνεται η προθεσμία υποβολής αιτήσεων στο πλαίσιο του Ετήσιου Προγραμματισμού Προσλήψεων τακτικού και εποχικού προσωπικού του δημοσίου τομέα έτους 2023 μέχρι και την Τετάρτη 13/7/2022 στις 12.00.

Δεν θα υπάρξει παράταση του 2ου σταδίου Ελέγχου Αιτήσεων, το οποίο θα ξεκινήσει από την Τετάρτη 13/7/2022 στις 12.01 και θα λήξει κανονικά τη Δευτέρα 18/7/2022 στις 23.59

Παρατείνεται μέχρι αύριο η υποβολή αιτήματος στο πλαίσιο του Ετήσιου Προγραμματισμού Προσλήψεων Τακτικού Προσωπικού έτους 2023

Παρατείνεται η υποβολή αιτήματος στο πλαίσιο του ετήσιου προγραμματισμού προσλήψεων τακτικού προσωπικού έτους 2023 μέχρι και την Τετάρτη 13/7/2022 στις 12.00.

Διαβάστε περισσότερα