Παράταση προθεσμίας υποβολής αιτήσεων στο πλαίσιο του προγραμματισμού προσλήψεων εκτάκτου προσωπικού 2023

Παράταση προθεσμίας υποβολής αιτήσεων στο πλαίσιο του προγραμματισμού προσλήψεων εκτάκτου προσωπικού 2023

Με Ανακοίνωση στο ΑΠΟΓΡΑΦΗ - Μητρώο Ανθρώπινου Δυναμικού Ελληνικού Δημοσίου, οι φορείς του δημοσίου ενημερώνονται πως παρατείνεται η προθεσμία υποβολής αιτημάτων στο πλαίσιο του Ετήσιου Προγραμματισμού Προσλήψεων Προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου ή σύμβασης μίσθωσης έργου ή προσωπικού ωριαίας αποζημίωσης του δημοσίου τομέα έτους 2023, μέχρι και την Πέμπτη 15/9/2022 στις 12.00.

Παράταση προθεσμίας υποβολής αιτήσεων στο πλαίσιο του προγραμματισμού προσλήψεων εκτάκτου προσωπικού 2023

Παρατείνεται μέχρι και την 15η/09/2022 και ώρα 12.00 η προθεσμία υποβολής αιτήματος στο πλαίσιο του ετήσιου προγραμματισμού προσλήψεων εκτάκτου προσωπικού έτους 2023.

Διαβάστε περισσότερα