Παράταση προθεσμιών Α΄ κύκλου κινητικότητας έτους 2023, στο πλαίσιο του Ενιαίου Συστήματος Κινητικότητας (ΕΣΚ)

Παράταση προθεσμιών Α΄ κύκλου κινητικότητας έτους 2023, στο πλαίσιο του Ενιαίου Συστήματος Κινητικότητας (ΕΣΚ)

Δημοσιεύτηκε η υπ' Αριθ.πρωτ.:ΔΙΔΑΔ/Φ.49Κ/1168/οικ.2621 - 15/02/2023 Εγκύκλιος του Υπουργείου Εσωτερικών, με τίτλο: "Παράταση προθεσμιών Α΄ κύκλου κινητικότητας έτους 2023, στο πλαίσιο του Ενιαίου Συστήματος Κινητικότητας (ΕΣΚ)".

Με την ως άνω εγκύκλιο, ενημερώνονται οι φορείς ότι οι προθεσμίες για την υποβολή των αιτημάτων τους για κάλυψη κενών θέσεων με μετάταξη ή προσωρινών υπηρεσιακών αναγκών με απόσπαση, στο πλαίσιο του Α΄ κύκλου 2023, παρατείνονται ως ακολούθως:
- Το πρώτο στάδιο πρωτογενούς υποβολής αιτημάτων από όλους τους φορείς παρατείνεται έως και τις 5/3/2023.
- Για το δεύτερο στάδιο ελέγχου θα ακολουθήσουν νεότερες οδηγίες.