Παράταση της προθεσμίας υποβολής αιτήσεων για το Β' κύκλο κινητικότητας 2022

Παράταση της προθεσμίας υποβολής αιτήσεων για το Β' κύκλο κινητικότητας 2022

Ανακοινώθηκε από το Μητρώο Ανθρώπινου Δυναμικού Ελληνικού Δημοσίου, η παράταση της προθεσμίας υποβολής των αιτήσεων για το β΄κύκλο κινητικότητας 2022.

"Λόγω τεχνικού προβλήματος που ανέκυψε στην εφαρμογή του Μητρώου Ανθρώπινου Δυναμικού του Ελληνικού Δημοσίου (https://hr.apografi.gov.gr) και σε συνέχεια της με αρ.πρωτ. ΔΙΔΑΔ/Φ.49.Κ/1102/οικ.18804/2.12.2022 -ΑΔΑ: ΨΝΨ246ΜΤΛ6-ΔΨ4 εγκυκλίου της Υπηρεσίας μας, σας γνωρίζουμε ότι  η λήξη της προθεσμίας υποβολής αιτήσεων μετάταξης ή απόσπασης από τους ενδιαφερομένους υπαλλήλους για τον Β΄ κύκλο κινητικότητας  2022, παρατείνεται έως και τις 15.12.2022.

Παρακαλούνται όλοι οι ενδιαφερόμενοι για τον επανέλεγχο των αιτήσεών τους λόγω διόρθωσης, κατόπιν αιτήματος των φορέων,  της έδρας ορισμένων θέσεων που έχουν προκηρυχθεί."