Ενημέρωση σχετικά με τη διενέργεια του επόμενου κύκλου κινητικότητας τον Ιανουάριο του 2024

Ενημέρωση σχετικά με τη διενέργεια του επόμενου κύκλου κινητικότητας τον Ιανουάριο του 2024

Δημοσιεύτηκε η υπ' Αριθ.πρωτ.:ΔΙΔΑΔ/Φ.49Κ/1272 /οικ.20278 - 2023 Εγκύκλιος του Υπουργείου Εσωτερικών, με τίτλο: "Ενημέρωση σχετικά με τη διενέργεια του επόμενου κύκλου κινητικότητας τον Ιανουάριο του 2024".

Βάσει της ως άνω εγκυκλίου, διευκρινίζεται πως εντός του τρέχοντος έτους δεν θα διενεργηθεί κύκλος κινητικότητας, ενώ ο αμέσως επόμενος κύκλος θα εκκινήσει τον Ιανουάριο του έτους 2024.
Θα ακολουθήσουν νεότερες οδηγίες επί του θέματος.