Διατροφή παιδιών στους δημόσιους και ιδιωτικούς βρεφικούς, βρεφονηπιακούς και παιδικούς σταθμούς

Διατροφή παιδιών στους δημόσιους και ιδιωτικούς βρεφικούς, βρεφονηπιακούς και παιδικούς σταθμούς

Δημοσιεύτηκε η υπ' Αρ.Πρωτ. Δ1β/ΓΠ οικ.51980 - 14.09.2022 Εγκύκλιος του Υπουργείου Υγείας, με τίτλο: "Διατροφή παιδιών στους δημόσιους και ιδιωτικούς βρεφικούς, βρεφονηπιακούς και παιδικούς σταθμούς".

Με την παρούσα υπενθυμίζονται οι υγειονομικές διατάξεις που βρίσκονται σε ισχύ και παρέχονται επιπλέον πληροφορίες αναφορικά με τις συστάσεις για τη σύνταξη διαιτολογίου με τα τρόφιμα που προσφέρονται σε βρέφη και νήπια στους δημόσιους και ιδιωτικούς βρεφικούς, βρεφονηπιακούς και παιδικούς σταθμούς της χώρας.


Διατροφή παιδιών στους δημόσιους και ιδιωτικούς βρεφικούς, βρεφονηπιακούς και παιδικούς σταθμούς

Επικαιροποιημένη εγκύκλιο εξέδωσε το Υπουργείο Υγείας, με συστάσεις για τη διατροφή των παιδιών σε δημόσιους και ιδιωτικούς παιδικούς, βρεφικούς και βρεφονηπιακούς σταθμούς.

Διαβάστε περισσότερα