Κατατίθεται το νομοσχέδιο του ΥΠ.ΕΣ. για τις αρμοδιότητες των συλλογικών οργάνων των ΟΤΑ

Κατατίθεται το νομοσχέδιο του ΥΠ.ΕΣ. για τις αρμοδιότητες των συλλογικών οργάνων των ΟΤΑ

Εντός της εβδομάδας αναμένεται η κατάθεση νομοσχεδίου του Υπουργείου Εσωτερικών στη Βουλή για τη διευθέτηση των ζητημάτων που έχουν προκύψει με την  υπ'αρ.2377/2022 Απόφαση της Ολομέλειας του Συμβουλίου της Επικράτειας, αναφορικά με τις αρμοδιότητες της οικονομικής επιτροπής και του δημοτικού συμβουλίου.