Η 63η Εγκύκλιος του ΥΠ.ΕΣ. με τα μέτρα κατά της διασποράς του COVID-19

Η 63η Εγκύκλιος του ΥΠ.ΕΣ. με τα μέτρα κατά της διασποράς του COVID-19

Δημοσιεύτηκε η υπ' Αριθμ. Πρωτ.: ΔΙΔΑΔ/Φ.69/184/οικ. 19515 - 12.10.2021 Εγκύκλιος 63 του Υπουργείου Εσωτερικών, με τα μέτρα κατά της διασποράς του κορωνοϊού COVID-19 που ισχύουν έως και τη Δευτέρα, 25 Οκτωβρίου 2021 και ώρα 06:00, κατ' εφαρμογή της υπ' αρ. Δ1α/ΓΠ.οικ. 61910/7-10-2021 (ΦΕΚ Β΄ 4674) ΚΥΑ.

Σύμφωνα με τα ως άνω αναφερόμενα, προβλέπεται εκ νέου η υποχρέωση διενέργειας διαγνωστικού ελέγχου σύμφωνα με τα οριζόμενα στην αριθ. Δ1α/ΓΠ. Οικ.55570/12-9-2021 (Β’ 4207) Κοινή Υπουργική Απόφαση μία (1) φορά την εβδομάδα για όλους τους εργαζόμενους που δεν είναι πλήρως εμβολιασμένοι ή νοσήσαντες, οι οποίοι παρέχουν εργασία με φυσική παρουσία εντός ή εκτός των εγκαταστάσεων της υπηρεσίας τους, με τη μέθοδο μοριακού ελέγχου (PCR) ή με τη χρήση ταχείας ανίχνευσης αντιγόνου κορωνοϊού COVID-19 (rapid test) σε ιδιωτικά διαγνωστικά εργαστήρια ή σε ιδιωτικές κλινικές ή σε φαρμακεία ή σε ιδιώτη ιατρό, με δική τους δαπάνη, για την εφαρμογή των οποίων παρέχονται οδηγίες στην 60η , 61η και 62η εγκύκλιο του ΥΠ.ΕΣ..
Διευκρινίζεται ότι σε ορισμένες περιπτώσεις κατά τα οριζόμενα κατά περίπτωση στις διατάξεις της σχετικής ΚΥΑ η υποχρέωση διαγνωστικού ελέγχου διενεργείται υπό τους ίδιους όρους δύο (2) φορές εβδομαδιαίως. Ενδεικτικά αναφέρονται οι εξής κατηγορίες: εκπαιδευτικοί, πανεπιστημιακοί, δικαστικοί υπάλληλοι και άλλοι εργαζόμενοι στα δικαστήρια, εισαγγελίες, στρατιωτικά δικαστήρια, οι απασχολούμενοι στην Εθνική Σχολή Δικαστικών Λειτουργών, στα έμμισθα και άμισθα υποθηκοφυλακεία και τα πάσης φύσεως κτηματολογικά γραφεία και υποκαταστήματα του φορέα «Ελληνικό Κτηματολόγιο».

Όσον αφορά τη στελέχωση των υπηρεσιών του Δημοσίου,  εξακολουθεί να ισχύει το ίδιο ποσοστό τηλεργασίας που είχε προσδιοριστεί βάσει του πλάνου εργασιών κάθε Υπηρεσίας έως τις 8.10.2021 (Σχετική και η αριθ. Δ1α/ΓΠ.οικ. 60400/2021 ΚΥΑ, Β’ 4577), ενώ για τον έλεγχο διενέργειας των προβλεπόμενων διαγνωστικών ελέγχων για COVID-19 μέσω του Μητρώου Ανθρώπινου Δυναμικού Ελληνικού Δημοσίου ισχύουν οι οδηγίες που έχουν δοθεί στην προηγούμενη 62η εγκύκλιο.
Τέλος, υπενθυμίζεται εκ νέου η υποχρέωση συμπλήρωσης της μικροεφαρμογής «Στελέχωση Υπηρεσιών στο πλαίσιο των μέτρων για COVID 19» (https://hr.apografi.gov.gr/app/do?5Link).