Διευκρινίσεις σχετικά με τον υποχρεωτικό εμβολιασμό φιλοξενουμένων σε ΚΔΑΠΑμεΑ - ΚΔΗΦ

Διευκρινίσεις σχετικά με τον υποχρεωτικό εμβολιασμό φιλοξενουμένων σε ΚΔΑΠΑμεΑ - ΚΔΗΦ

Δημοσιεύτηκε η από 17.09.2021 Εγκύκλιος του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων, με την οποία παρέχονται διευκρινίσεις σχετικά με τον υποχρεωτικό εμβολιασμό των φιλοξενούμενων σε ΚΔΑΠμεΑ και ΚΔΗΦ.

Ειδικότερα διευκρινίζεται ότι κάθε ωφελούμενος δύναται να εισέρχεται στα Κέντρα Δημιουργικής Απασχόλησης Παιδιών και Ατόμων με αναπηρία (ΚΔΑΠΑμεΑ) και στα Κέντρα Διημέρευσης και Ημερήσιας Φροντίδας (ΚΔΗΦ) με την πραγματοποίηση της πρώτης ή της μοναδικής δόσης και παραμένει στο Κέντρο με την προϋπόθεση ότι ολοκληρώνει τον εμβολιαστικό κύκλο σύμφωνα με τις προβλεπόμενες διαδικασίες και στον προβλεπόμενο χρόνο, τηρουμένων των οδηγιών εμβολιασμού, ανά ηλικιακή ομάδα, όπως αυτές έχουν καθοριστεί από την αρμόδια Εθνική Επιτροπή Εμβολιασμών. Δεν έχουν υποχρέωση εμβολιασμού όσοι έχουν αποδεδειγμένους λόγους υγείας που εμποδίζουν τη διενέργειά του σύμφωνα με τα όσα ορίζονται στην υπ.αρ.Δ1α/Γ.Π.οικ.50993/2021 (ΦΕΚ 3794, τ.Β') ΚΥΑ.

Διευκρινίσεις σχετικά με τον υποχρεωτικό εμβολιασμό φιλοξενουμένων σε ΚΔΑΠΑμεΑ - ΚΔΗΦ

Με Εγκύκλιό του το Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων, παρέχει διευκρινίσεις σχετικά με τον υποχρεωτικό εμβολιασμό φιλοξενούμενων σε ΚΔΑΠμεΑ και ΚΔΗΦ.

Διαβάστε περισσότερα