Επικαιροποίηση κανονιστικού πλαισίου έκδοσης αποδεικτικού ενημερότητας και βεβαίωσης οφειλής

Επικαιροποίηση κανονιστικού πλαισίου έκδοσης αποδεικτικού ενημερότητας και βεβαίωσης οφειλής

Δημοσιεύτηκε η από 3/11/2021 Εγκύκλιος της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων, με τίτλο: "Επικαιροποίηση του κανονιστικού πλαισίου που ρυθμίζει την έκδοση αποδεικτικού ενημερότητας και βεβαίωσης οφειλής κατ’ άρθρο 12 του Κ.Υ.Δ. – Παροχή διευκρινίσεων και οδηγιών".

Με την παρούσα Εγκύκλιο, κοινοποιούνται επικαιροποιημένες αποφάσεις που ρυθμίζουν το κανονιστικό πλαίσιο της έκδοσης αποδεικτικού ενημερότητας και της βεβαίωσης οφειλής κατ’ άρθρο 12 του Κ.Φ.Δ..

Επικαιροποίηση κανονιστικού πλαισίου έκδοσης αποδεικτικού ενημερότητας και βεβαίωσης οφειλής

Με Εγκύκλιό της η Α.Α.Δ.Ε. κοινοποιεί επικαιροποιημένες αποφάσεις που ρυθμίζουν το πλάισιο έκδοσης αποδεικτικού ενημερότητας και βεβαίωσης οφειλής.

Διαβάστε περισσότερα