Υγειονομικοί έλεγχοι στα σχολεία, τους παιδικούς, βρεφικούς και βρεφονηπιακούς σταθμούς

Υγειονομικοί έλεγχοι στα σχολεία, τους παιδικούς, βρεφικούς και βρεφονηπιακούς σταθμούς

Δημοσιεύτηκε η υπ' Aριθ.πρωτ Δ1γ/Γ.Π/οίκ55923 - 14.09.2021 Εγκύκλιος του Υπουργείου Υγείας,  με θέμα τους υγειονομικούς έλεγχους στα σχολεία όλων των βαθμίδων και των ειδικών κατηγοριών, ημερήσια και νυχτερινά, δημόσια και ιδιωτικά και στους βρεφικούς, βρεφονηπιακούς και παιδικούς σταθμούς, δημόσιους και ιδιωτικούς για το σχολικό έτος 2021 – 2022.
Ειδικότερα, αναφέρεται πως βάσει των επιδημιολογικών δεδομένων έως σήμερα και ενόψει της έναρξης του νέου σχολικού έτους 2021-2022 λόγω των εκτάκτων μέτρων που ισχύουν εξ’ αιτίας της πανδημίας από τον κορωνοιό SARS-COV-2, κρίνεται αναγκαία η εντατικοποίηση των υγειονομικών ελέγχων στις εκπαιδευτικές μονάδες με στόχο την προστασία της Δημόσιας Υγείας.

Iδιαίτερη προσοχή πρέπει να δίνεται στα κυλικεία των σχολείων, στις καντίνες (σταθερές) και στους χώρους εστίασης των σχολείων, προκειμένου να διαπιστώνεται η τήρηση των όρων και των προϋποθέσεων των σχετικών Υγειονομικών Διατάξεων (και παράλληλα να εξετάζεται αν τα προσφερόμενα είδη είναι αυτά που καθορίζονται στις σχετικές Υγειονομικές Διατάξεις.

Περαιτέρω, με την παρούσα εγκύκλιο παρέχονται οδηγίες σχετικά με τον έλεγχο της τήρησης  των κανόνων υγιεινής και για την ασφαλή λειτουργία των κυλικείων & χώρων εστίασης.   


Υγειονομικοί έλεγχοι στα σχολεία, τους παιδικούς, βρεφικούς και βρεφονηπιακούς σταθμούς

Δημοσιεύτηκε Εγκύκλιος από το Υπουργείο Υγείας, με την οποία παρέχονται οδηγίες σχετικά με τον έλεγχο της τήρησης των κανόνων υγιεινής στα σχολεία όλων των βαθμίδων και τους παιδικούς, βρεφικούς και βρεφονηπιακούς σταθμούς για το σχολικό έτος 2021-2022.

Διαβάστε περισσότερα