Παροχή κατευθύνσεων για την προστασία αστέγων κατά την περίοδο του καύσωνα

Παροχή κατευθύνσεων για την προστασία αστέγων κατά την περίοδο του καύσωνα

Δημοσιεύτηκε Έγγραφο από το Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων, με το οποίο παρέχονται οδηγίες προς τους Δήμους της χώρας για την προστασία των αστέγων κατά την
περίοδο του καύσωνα.

Ειδικότερα αναφέρεται:
'Προκειμένου να αποτραπεί η έκθεση αστέγων σε κίνδυνο εξαιτίας του καύσωνα, παρακαλούμε για τον ορισμό κλιματιζόμενων χώρων στο Δήμο σας, οι οποίοι θα είναι διαθέσιμοι για διημέρευση και προσβάσιμοι τουλάχιστον κατά τις ώρες από 10:00 π.μ. έως 20:00 μ.μ. κατά τις ημέρες με ιδιαίτερα υψηλές θερμοκρασίες. Ιδιαίτερη μέριμνα πρέπει να ληφθεί για την ενημέρωση των ως άνω πολιτών, καθώς και για την τήρηση των μέτρων προστασίας για τον περιορισμό διάδοσης του κορωνοϊού. Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να ανατρέξετε στην πλατφόρμα του ΕΟΔΥ https://eody.gov.gr/neos-koronaios-covid-19/. Επίσης συστήνεται να εξεταστεί η δυνατότητα, σε συνεργασία με τις αρμόδιες υπηρεσίες του ΕΟΔΥ, διεξαγωγής rapid tests πριν την είσοδο στους οριζόμενους χώρους. Για τους αστέγους που διαβιούν σε εξωτερικούς χώρους και δεν επιθυμούν να κάνουν χρήση της παραπάνω υπηρεσίας, συστήνεται, επιπλέον, η ενημέρωσή τους για τις οδηγίες προστασίας από τον καύσωνα, όπως αυτές έχουν αναρτηθεί στην ιστοσελίδα της Γενικής Γραμματείας Πολιτικής Προστασίας www.civilprotection.gr και η διανομή φιαλών νερού και ειδών πρώτης ανάγκης. Επισημαίνουμε την ανάγκη για συνεργασία σας με άλλες Υπηρεσίες και με φορείς της κοινωνίας των πολιτών και ιδίως για την ενεργοποίηση εθελοντών, με στόχο τη δημιουργία ενός σταθερού δικτύου παροχής υπηρεσιών έκτακτης παρέμβασης σε ευπαθείς ομάδες.'
Παροχή κατευθύνσεων για την προστασία αστέγων κατά την περίοδο του καύσωνα

Δημοσιεύτηκε Έγγραφο από το Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων με το οποίο παρέχονται οδηγίες προς τους Δήμους για την προστασία των αστέγων κατά την περίοδο του καύσωνα.

Διαβάστε περισσότερα