Εναρμόνιση Οικογενειακής και Επαγγελματικής Ζωής:Έναρξη λειτουργίας του νέου πληροφοριακού συστήματος παρακολούθησης παρουσιών

Εναρμόνιση Οικογενειακής και Επαγγελματικής Ζωής:Έναρξη λειτουργίας του νέου πληροφοριακού συστήματος παρακολούθησης παρουσιών

Ανακοινώθηκε από την Ε.Ε.Τ.Α.Α., η έναρξη λειτουργίας του νέου πληροφοριακού συστήματος παρακολούθησης παρουσιών για τους φορείς / δομές του προγράμματος "Εναρμόνιση Οικογενειακής και Επαγγελματικής Ζωής" και του προγράμματος "Οικονομικής Στήριξης Οικογενειών με Παιδιά Προσχολικής Αγωγής".

Παρατίθεται τμήμα της ενημέρωσης ως ακολούθως:
'Σας ενημερώσουμε ότι από Τρίτη, 18/10/2021 και ώρα 8:00 π.μ. θα τεθεί σε επιχειρησιακή λειτουργία το Πληροφοριακό Σύστημα “Enarmonisys”, μέσω του οποίου από την 1η/11/2021 θα γίνεται η ηλεκτρονική παρακολούθηση των παρουσιών των εξυπηρετούμενων ατόμων των Προγραμμάτων «Εναρμόνιση Οικογενειακής και Επαγγελματικής Ζωής» και «Οικονομική Στήριξη Οικογενειών με παιδιά προσχολικής ηλικίας».

Προς τούτο, όπως αναφέρθηκε και στην σχετική Ενημερωτική Ημερίδα της 11ης/10/2021, στο διάστημα που μεσολαβεί μέχρι τον προαναφερθέντα χρόνο έναρξης της εφαρμογής του νέου συστήματος ηλεκτρονικής παρακολούθησης παρουσιών, οι Νόμιμοι Εκπρόσωποι των Φορέων που συμμετέχουν στα ανωτέρω Προγράμματα είναι απαραίτητο να εκτελέσουν τις εξής προπαρασκευαστικές ενέργειες:

1.     Είσοδος στο Π.Σ. κάνοντας χρήση των κωδικών taxisnet του Φορέα

2.     Καταχώρηση των στοιχείων των στελεχών που θα κάνουν χρήση του Π.Σ.

3.     Καταχώρηση των στοιχείων των κινητών συσκευών (τηλέφωνα και ταμπλέτες) που θα χρησιμοποιηθούν για την καταγραφή των παρουσιών, και τέλος

4.     Αρχικοποίηση των εν λόγω κινητών συσκευών, σύμφωνα με τις οδηγίες που αναφέρονται στον Αναλυτικό Οδηγό Παρουσίασης του Συστήματος, που σας παρέχεται στην διεύθυνση που ακολουθεί.

Η πρόσβαση στο Π.Σ. “Enarmonisys” θα γίνεται μέσω της ηλεκτρονικής διεύθυνσης: https://enarmonisys.eetaa.gr

Η πρόσβαση στην εφαρμογή της κινητής συσκευής θα γίνεται μέσω της ηλεκτρονικής διεύθυνσης: https://enarmonisysapp.eetaa.gr/

Επισυνάπτεται ο Αναλυτικός Οδηγός Παρουσίασης του Συστήματος.'

 

Εναρμόνιση Οικογενειακής και Επαγγελματικής Ζωής:Έναρξη λειτουργίας του νέου πληροφοριακού συστήματος παρακολούθησης παρουσιών

Ανακοινώθηκε από την Ε.Ε.Τ.Α.Α. η έναρξη του νέου πληροφοριακού συστήματος παρακολούθησης παρουσιών για τους φορείς του προγράμματος "Εναρμόνιση Οικογενειακής και Επαγγελματικής Ζωής" και "Οικονομικής Στήριξης Οικογενειών με Παιδιά Προσχολικής Αγωγής".

Διαβάστε περισσότερα