Οδηγός για την καταστατική θέση των αιρετών της πρωτοβάθμιας αυτοδιοίκησης

Οδηγός για την καταστατική θέση των αιρετών της πρωτοβάθμιας αυτοδιοίκησης

Δημοσιεύτηκε η υπ' Α.Π.: 25951/27.03.2023 Εγκύκλιος 5401/2023 του Υπουργείου Εσωτερικών, με τίτλο: "Οδηγός για την καταστατική θέση των αιρετών της πρωτοβάθμιας αυτοδιοίκησης (αντιμισθίες, αποζημιώσεις, έξοδα παράστασης, άδειες)".

Με την παρούσα εγκύκλιο,  επιδιώκεται η παροχή πλήρους και έγκυρης ενημέρωση στους αιρετούς της πρωτοβάθμιας αυτοδιοίκησης και στις δημοτικές υπηρεσίες, αναφορικά με τις κάθε είδους απολαβές και ειδικές άδειες που δικαιούνται οι αιρετοί των δήμων (δήμαρχοι, αντιδήμαρχοι, πρόεδροι δημοτικών συμβουλίων, δημοτικοί σύμβουλοι, πρόεδροι και μέλη συμβουλίων δημοτικών κοινοτήτων), οι συμπαραστάτες του δημότη και της επιχείρησης καθώς και οι πρόεδροι και τα μέλη των διοικητικών συμβουλίων δημοτικών νομικών προσώπων, προκειμένου να ασκούν απρόσκοπτα τα καθήκοντά τους.