Εγκύκλιος ΥΠ.ΕΣ. για τα καθήκοντα, τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις των αιρετών των δήμων

Εγκύκλιος ΥΠ.ΕΣ. για τα καθήκοντα, τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις των αιρετών των δήμων

Με την υπ'αρ. 162 (Α.Π.: 12261/9-02-2024) εγκύκλιο του ΥΠ.ΕΣ. παρέχονται βασικές πληροφορίες προς όλα τα αιρετά όργανα των δήμων για την καλύτερη δυνατή άσκηση των αιρετών τους καθηκόντων.