Διατροφή παιδιών στους δημόσιους και ιδιωτικούς βρεφικούς, βρεφονηπιακούς και παιδικούς σταθμούς

Διατροφή παιδιών στους δημόσιους και ιδιωτικούς βρεφικούς, βρεφονηπιακούς και παιδικούς σταθμούς

Δημοσιεύτηκε η υπ' Αρ.Πρωτ. Δ1β/ ΓΠοικ.46606 - 2023 Εγκύκλιος του Υπουργείου Υγείας, με τίτλο: "Διατροφή παιδιών στους δημόσιους και ιδιωτικούς βρεφικούς, βρεφονηπιακούς και παιδικούς σταθμούς".

Με την εν λόγω εγκύκλιο παρέχεται ενημέρωση αναφορικά με τη διαμόρφωση υγιεινών διατροφικών συνηθειών αλλά και τον καθορισμό των τροφίμων και μερίδων που παρέχονται για τη σίτιση βρεφών και νηπίων στους δημοτικούς και ιδιωτικούς παιδικούς, βρεφονηπιακούς και βρεφικούς σταθμούς
Διατροφή παιδιών στους δημόσιους και ιδιωτικούς βρεφικούς, βρεφονηπιακούς και παιδικούς σταθμούς

Ενημερωτική Εγκύκλιος του Υπουργείου Υγείας για το διατροφολόγιο των παιδιών που φοιτούν σε βρεφικούς, βρεφονηπιακούς και παιδικούς σταθμούς.

Διαβάστε περισσότερα