Κατατέθηκε προς ψήφιση το νομοσχέδιο του ΥΠ.ΕΣ. για την κατάργηση των ΝΠΔΔ και των κοινωφελών επιχειρήσεων

Κατατέθηκε προς ψήφιση το νομοσχέδιο του ΥΠ.ΕΣ. για την κατάργηση των ΝΠΔΔ και των κοινωφελών επιχειρήσεων

Σε συνέχεια της ολοκλήρωσης της διαβούλευσης του νομοσχεδίου του Υπουργείου Εσωτερικών, αναφορικά με την «Αναμόρφωση του συστήματος διακυβέρνησης Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης α’ και β’ βαθμού, κατάργηση νομικών προσώπων δημοσίου δικαίου δήμων, παρακολούθηση επιδόσεων τοπικής αυτοδιοίκησης, οικονομική και διοικητική διαχείριση οργανισμών τοπικής αυτοδιοίκησης, ευζωία των ζώων συντροφιάς, κατασκευή και αναβάθμιση λειτουργούντων χερσαίων συνοριακών σταθμών και λοιπές διατάξεις του Υπουργείου Εσωτερικών», κατατέθηκε χθες, το τελικό κείμενο, προς συζήτηση και ψήφιση στη Βουλή.

Λαμβάνοντας υπόψη τα σχόλια και τις παρατηρήσεις που κατατέθηκαν, κατά την εισαγωγή του νομοσχεδίου στη Βουλή, προστέθηκε η δυνατότητα να εξαιρεθούν από την κατάργηση οι κοινωφελείς επιχειρήσεις των ΟΤΑ μέσω αιτιολογημένης προσκόμισης ποιοτικών και ποσοτικών στοιχείων.