Ενδεικτικό πελατολόγιο

Η FINANCITY συνεργάζεται αποκλειστικά με φορείς του Δημοσίου Τομέα, παρέχοντας ένα ευρύ φάσμα υπηρεσιών υψηλής ποιότητας.