Συμβουλευτική Υποστήριξη

Σε όλα τα διοικητικά και οικονομικά ζητήματα των φορέων του Δημοσίου

Η Financity προσφέρει ένα ολοκληρωμένο πλαίσιο συμβουλευτικών
υπηρεσιών προς τις διοικήσεις και το προσωπικό των Φορέων του
Δημοσίου, οι οποίες καλύπτουν όλες τις διοικητικές και οικονομικές
τους λειτουργίες. 


 • Προϋπολογισμοί – Αναμορφώσεις
 • Επιχειρησιακά προγράμματα δράσης
 • Δαπάνες
 • Έσοδα
 • Προσλήψεις – Μετακινήσεις – Αποσπάσεις προσωπικού
 • Αμοιβές αιρετών, συνεργατών και προσωπικού
 • Επιλογή προϊσταμένων
 • Πειθαρχικά παραπτώματα
 • Κανονιστικές πράξεις
 • Χρηματοδοτήσεις
 • Εσωτερικός έλεγχος
 • Διαχείριση περιουσίας

Υπηρεσίες διαμορφωμένες στα μέτρα σας


Καθημερινή Υποστήριξη


Εκπαιδευτικά σεμινάρια


Ατομικές εκπαιδεύσεις


End to end υπηρεσίες