Άνοιξε ξανά η πλατφόρμα δήλωσης των αδήλωτων τετραγωνικών μέτρων

Άνοιξε ξανά η πλατφόρμα δήλωσης των αδήλωτων τετραγωνικών μέτρων

Ανακοινώθηκε από την Κ.Ε.Δ.Ε.  το εκ νέου άνοιγμα της πλατφόρμα δήλωσης των αδήλωτων τετραγωνικών μέτρων από το Σάββατο 6 Νοεμβρίου με καταληκτική ημερονημία δήλωσης  την 31η Δεκεμβρίου 2021.

Παρατίθεται μέρος της Ανακοίνωσης ως κατωτέρω:
Μια «δεύτερη ευκαιρία» έχουν οι ιδιοκτήτες ακινήτων σε όλη τη χώρα, να δηλώσουν στους Δήμους την πραγματική επιφάνεια των ακινήτων που έχουν στην κατοχή τους και με τον τρόπο αυτό, μπορούν να αξιοποιήσουν τις περιουσίες τους χωρίς να κινδυνεύουν με την καταβολή μεγάλων προστίμων και προσαυξήσεων.

Η δήλωση αυτή μπορεί να πραγματοποιείται από αύριο Σάββατο 6 Νοεμβρίου ως τις 31 Δεκεμβρίου 2021, μέσω της ηλεκτρονικής εφαρμογής που άνοιξε ξανά

«ΠΛΑΤΦΟΡΜΑ ΔΗΛΩΣΗΣ ΔΙΟΡΘΩΣΗΣ Τ.Μ. ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ ΟΤΑ»

στη διεύθυνση https://tetragonika.govapp.gr/ .

Η εφαρμογή αναπτύχθηκε από την ΚΕΔΕ, με τη συνεργασία και την υποστήριξη του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης και του Υπουργείου Εσωτερικών, καθώς και της ΑΑΔΕ, τον ΔΕΔΔΗΕ και τη ΓΓΠΣ.'