Έναρξη υποβολής Δηλώσεων Περιουσιακής Κατάστασης & Οικονομικών Συμφερόντων έτους 2021

Έναρξη υποβολής Δηλώσεων Περιουσιακής Κατάστασης & Οικονομικών Συμφερόντων έτους 2021

Ανακοινώθηκε στο διαδικτιακό τόπο του συστήματος υποβολής δήλωσης περιουσιασκής κατάστασης "ΠΟΘΕΝ ΕΣΧΕΣ" , η έναρξη της ηλεκτρονικής υποβολής των ετήσιων δηλώσεων περιουσιακής κατάστασης έτους 2021, η οποία θα πραγματοποιηθεί αποκλειστικά από τις 16 Σεπτεμβρίου 2021 έως και τις 15 Δεκεμβρίου 2021 (ν.3213/2003 άρθρο 1, παρ.2).

Εδώ θα βρείτε και το σχετικό Ενημερωτικό Υποβολής Δήλωσης έτους 2021.