Αιτήσεις φορέων για ένταξη στη δράση "Εναρμόνιση Οικογενειακής και Επαγγελματικής Ζωής" έως 30/06

Αιτήσεις φορέων για ένταξη στη δράση "Εναρμόνιση Οικογενειακής και Επαγγελματικής Ζωής" έως 30/06

Σε ανακοίνωσή της η Ε.Ε.Τ.Α.Α. καλεί  τους Βρεφικούς, Βρεφονηπιακούς, Παιδικούς Σταθµούς και τα Κ.Δ.ΑΠ. να δηλώσουν  συµµετοχή στο πλαίσιο της δράσης "Εναρμόνιση Οικογενειακής και Επαγγελματικής Ζωής" µέχρι τις 30/6/2021, προκειµένου να παρέχουν υπηρεσίες φροντίδας και φιλοξενίας σε Βρέφη, Προνήπια, Παιδιά και Άτοµα µεΑ των ωφελούµενων/κατόχων «Αξίας Τοποθέτησης» (vouchers).

Η συµµετοχή είναι δυνατή και µετά την ανάρτηση του αρχικού Ενδεικτικού Πίνακα, και κατά τη διάρκεια του σχολικού έτους, αλλά όχι αργότερα από τις 2/5/2022. Όλοι οι ενδιαφερόµενοι φορείς µε τον ΑΦΜ τους και τον ειδικό κωδικό που ήδη διαθέτουν ή θα αποκτήσουν κατά την είσοδό τους στην ειδική εφαρµογή, θα µπορούν να αιτηθούν την ένταξή τους στο Μητρώο Φορέων / ∆οµών, ακολουθώντας τις αντίστοιχες Οδηγίες που έχουν αναρτηθεί στην εφαρµογή.