Αποδεσμεύεται το προσωπικό των Δημοσίων Υπηρεσιών στις 12:00 μ.μ. λόγω της κακοκαιρίας

Αποδεσμεύεται το προσωπικό των Δημοσίων Υπηρεσιών στις 12:00 μ.μ. λόγω της κακοκαιρίας

Σε Δελτίο Τύπου, το Υπουργείο Εσωτερικών, ενημέρωσε για την αποδέσμευση του προσωπικού των δημοσίων υπηρεσιών, στις 12.00 μ.μ. της Δευτέρας 24 Ιανουαρίου.

αλούνται οι επικεφαλής εκάστης δημόσιας υπηρεσίας για την αποδέσμευση του προσωπικού τους στις 12.00 μ.μ. της Δευτέρας 24 Ιανουαρίου.

Εξυπακούεται ότι η πρόωρη αποχώρηση επιτρέπεται για εκείνους τους υπαλλήλους, τα καθήκοντα των οποίων δεν συνδέονται άμεσα με την αντιμετώπιση των δυσμενών καιρικών συνθηκών.

Ως εκ τούτου με ευθύνη του επικεφαλής κάθε δημόσιας υπηρεσίας, θα επιτραπεί η πρόωρη αποχώρηση εκείνων των υπαλλήλων, τα καθήκοντα των οποίων δεν συνδέονται άμεσα με την αντιμετώπιση των συνεπειών της τρέχουσας κακοκαιρίας και αντιστοίχως θα συντονιστούν και θα εξασφαλιστεί η στελέχωση εκείνων των υπηρεσιών του φορέα τους, οι αρμοδιότητες των οποίων συνδέονται άμεσα ή έμμεσα με την εξυπηρέτηση του δημοσίου συμφέροντος προς αντιμετώπιση των επιπτώσεων από τις έκτακτες καιρικές συνθήκες.'