Διατροφή παιδιών στους βρεφικούς, βρεφονηπιακούς και παιδικούς σταθμούς

Διατροφή παιδιών στους βρεφικούς, βρεφονηπιακούς και παιδικούς σταθμούς

Δημοσιεύτηκε η υπ' Αρ. Πρωτ. Δ1β/ ΓΠ οικ. 59015 - 27.09.2021 Εγκύκλιος του Υπουργείου Υγείας, με την οποία υπενθυμίζονται  οι συστάσεις ειδικών για τη σύνταξη του διαιτολογίου που προσφέρεται σε βρέφη και νήπια στους δημόσιους και ιδιωτικούς βρεφικούς, βρεφονηπιακούς και παιδικούς σταθμούς της χώρας.

Περαιτέρω, παρατίθεται ενημερωτικό υλικό για την ισορροπημένη και υγιεινή διατροφή των βρεφών, νηπίων και παιδιών, ενώ για στατιστικούς σκοπούς, καλούνται οι υπεύθυνοι των σταθμών να μεριμνήσουν για τη συμπλήρωση ηλεκτρονικού ερωτηματολογίου σχετικά με τη διατροφή των παιδιών στους σταθμούς.