Εμπρόθεσμες προσλήψεις

Εμπρόθεσμες προσλήψεις

Εμπρόθεσμες οι προσλήψεις των 8μηνων υπαλλήλων, για τις οποίες η απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής με την οποία κρίνεται η αναγκαιότητα πρόσληψης προσωπικού λόγω COVID-19, είχε εκδοθεί ως τις 28/2/2021, σύμφωνα με το έγγραφο ΥΠΕΣ 23425/30-03-2021.