Εναρμόνιση Οικογενειακής & Επαγγελματικής Ζωής:Αναβολή έναρξης λειτουργίας του Ηλεκτρονικού Συστήματος Παρακολούθησης Παρουσιών

Εναρμόνιση Οικογενειακής & Επαγγελματικής Ζωής:Αναβολή έναρξης λειτουργίας του Ηλεκτρονικού Συστήματος Παρακολούθησης Παρουσιών

Ανακοινώθηκε από την Ε.Ε.Τ.Α.Α., η αναβολή της έναρξης λειτουργίας του νέου Ηλεκτρονικού Συστήματος Παρακολούθησης  παρουσιών στα πλαίσια του προγράμματος "Εναρμόνιση Οικογενειακής και Επαγγελματικής Ζωής".

Παρατίθεται η ανακοίνωση:
'Κατόπιν αιτημάτων πολλών φορέων και κατανοώντας τις δυσκολίες που έχουν προκύψει, κυρίως σχετικά με την προμήθεια του απαραίτητου εξοπλισμού (όπως tablets), η έναρξη εφαρμογής του νέου συστήματος ηλεκτρονικής παρακολούθησης παρουσιών, μετατίθεται για την 1/1/2022. Η είσοδος των φορέων στο Σύστημα Enarmonysis και η αρχικοποίηση των χρηστών του, θα πρέπει οπωσδήποτε να έχει πραγματοποιηθεί το αργότερο έως τις 15/11/2021. Η διαδικασία παρακολούθησης, δηλαδή, η υποβολή των Μηνιαίων Δελτίων Παρακολούθησης, παραμένει η ίδια, ενώ η διαδικασία πληρωμής των φορέων (Συγκεντρωτικές Καταστάσεις Πληρωμών), θα πραγματοποιηθεί με το νέο σύστημα.'

Εναρμόνιση Οικογενειακής & Επαγγελματικής Ζωής:Αναβολή έναρξης λειτουργίας του Ηλεκτρονικού Συστήματος Παρακολούθησης Παρουσιών

Ανακοινώθηκε από την Ε.Ε.Τ.Α.Α. η αναβολή και μεταβολή της ημερομηνίας έναρξης εφαρμογής του ηλεκτρονικού συστήματος παρακολούθησης παρουσιών του προγράμματος "Εναρμόνιση Οικογενειακής και Επαγγελματικής Ζωής".

Διαβάστε περισσότερα