Εναρμόνιση Οικογενειακής & Επαγγελματικής Ζωής:Αναβολή εφαρμογής του νέου συστήματος ηλεκτρονικής παρακολούθησης παρουσιών

Εναρμόνιση Οικογενειακής & Επαγγελματικής Ζωής:Αναβολή εφαρμογής του νέου συστήματος ηλεκτρονικής παρακολούθησης παρουσιών

Ανακοινώθηκε από την Ε.Ε.Τ.Α.Α., η αναβολή εφαρμογής του νέου συστήματος ηλεκτρονικής παρακολούθησης παρουσιών του προγράμματος "Εναρμόνιση Οικογενειακής και Επαγγελματικής Ζωής περιόδου 2021-2022",  για την 1η Νοεμβρίου 2021. 

Ειδικότερα αναφέρεται:
'Η ΕΕΤΑΑ, λαμβάνοντας υπόψη, αφενός τη δεινή κατάσταση που αντιμετωπίζουν πολλοί εν δυνάμει ωφελούμενοι και φορείς του Προγράμματος εξ΄ αιτίας των πυρκαγιών που πλήττουν το τελευταίο διάστημα τη χώρα μας, και αφετέρου τις φθορές που έχουν επέλθει σε τμήματα των τηλεπικοινωνιακών υποδομών τόσο της κινητής τηλεφωνίας όσο και του διαδικτύου, θεωρεί ότι στην παρούσα φάση δεν μπορεί να διασφαλιστεί η καθολική και ομαλή λειτουργία του νέου συστήματος ηλεκτρονικής παρακολούθησης της ημερήσιας παρουσίας των τέκνων και ατόμων ΑμεΑ που συμμετέχουν στο Πρόγραμμα. Προς τούτο, και προκειμένου να δοθεί ο απαραίτητος χρόνος για την εξομάλυνση της κατάστασης, η έναρξη της εφαρμογής του νέου συστήματος ηλεκτρονικής παρακολούθησης παρουσιών μετατίθεται χρονικά κατά δύο (2) μήνες και επομένως, ως ημερομηνία έναρξης ορίζεται η 1η Νοεμβρίου 2021. Ο τρόπος παρακολούθησης των παρουσιών των ωφελούμενων, θα πραγματοποιηθεί μέσα από τα Μηνιαία Δελτία Παρακολούθησης τα οποία θα πρέπει να εκτυπωθούν από τις δομές, να υπογραφούν στο τέλος του Σεπτεμβρίου και Οκτωβρίου 2021 από τα ωφελούμενα άτομα και τους αρμόδιους των φορέων/δομών, και να υποβληθούν ηλεκτρονικά (με pdf) στην ΕΕΤΑΑ, προκειμένου να πιστοποιηθεί το φυσικό αντικείμενο και να θεμελιωθεί η δαπάνη. Κατά τα λοιπά, ισχύουν οι όροι και οι διαδικασίες που περιγράφονται στην ΚΥΑ και την Πρόσκληση της Δράσης. Η σχετική ημερίδα ενημέρωσης για το νέο σύστημα ηλεκτρονικής παρακολούθησης παρουσιών, θα πραγματοποιηθεί την Τετάρτη 22 Σεπτεμβρίου 2021 στα γραφεία της ΕΕΤΑΑ στην Αθήνα (Μυλλέρου 73 – 77, Μεταξουργείο).'

Εναρμόνιση Οικογενειακής & Επαγγελματικής Ζωής:Αναβολή εφαρμογής του νέου συστήματος ηλεκτρονικής παρακολούθησης παρουσιών

Ανακοινώθηκε από την Ε.Ε.Τ.Α.Α. δίμηνη μετάθεση του χρόνου έναρξης της ηλεκτρονικής παρακολούθησης παρουσιών του προγράμματος "Εναρμόνιση Οικογενειακής και Επαγγελματικής Ζωής".

Διαβάστε περισσότερα