Εναρμόνιση Οικογενειακής & Επαγγελματικής Ζωής: Έναρξη ηλεκτρονικού συστήματος καταγραφής παρουσιών

Εναρμόνιση Οικογενειακής & Επαγγελματικής Ζωής: Έναρξη ηλεκτρονικού συστήματος καταγραφής παρουσιών

Ανακοινώθηκε από την Ε.Ε.Τ.Α.Α. η έναρξη του ηλεκτρονικού συστήματος καταγραφής παρουσιών, για τους φορείς της δράσης "Εναρμόνιση Οικογενειακής και Επαγγελματικής Ζωής" καθώς και του προγράμματος "Οικονομική στήριξη οικογενειών με παιδιά προσχολικής ηλικίας, περιόδου 2021-2022".

Παρατίθεται μέρος της ανακοίνωσης ως ακολούθως: ' Σας ενημερώνουμε ότι από τη Δευτέρα 03/01/2022 ξεκινάει και επίσημα το νέο ηλεκτρονικό σύστημα καταγραφής παρουσιών Enarmonisys. Παρακαλούμε να ενημερώσετε τις/τους ωφελούμενες/ους των δομών σας, ότι πλέον θα πρέπει να έχουν μαζί τους, εκτυπωμένες, τις προσωπικές τους κάρτες παρουσίας, ώστε να μπορείτε να τις σαρώνετε καθημερινά για τα παιδιά/άτομα που εξυπηρετείτε.'

Εναρμόνιση Οικογενειακής & Επαγγελματικής Ζωής: Έναρξη ηλεκτρονικού συστήματος καταγραφής παρουσιών

Ανακοινώθηκε από την Ε.Ε.Τ.Α.Α. η έναρξη της ηλεκτρονικής καταγραφής παρουσιών της δράσης "Εναρμόνιση Οικογενειακής & Επαγγελματικής Ζωής" και "Οικονομική στήριξη οικογενειών με παιδιά προσχολικής ηλικίας, περιόδου 2021-2022".

Διαβάστε περισσότερα