Εναρμόνιση Οικογενειακής και Επαγγελματικής Ζωής: Ανακοίνωση οριστικών αποτελεσμάτων δικαιούχων

Εναρμόνιση Οικογενειακής και Επαγγελματικής Ζωής: Ανακοίνωση οριστικών αποτελεσμάτων δικαιούχων

Ανακοινώθηκαν από την Ε.Ε.Τ.Α.Α. , τα οριστικά αποτελέσματα των δικαιούχων του προγράμματος "Εναρμόνιση Οικογενειακής και Επαγγελματικής Ζωής περιόδου 2021-2022".

Μετά την εξέταση και των ενστάσεων, έλαβαν voucher 118.443 µητέρες, για 152.269 παιδιά, προκειµένου να εγγραφούν σε δηµοτικούς ή ιδιωτικούς φορείς και οι εγγραφές των δικαιούχων παιδιών σε δηµοτικές και ιδιωτικές δοµές, θα ξεκινήσουν από την Τρίτη 24/8/2021.

Εναρμόνιση Οικογενειακής και Επαγγελματικής Ζωής: Ανακοίνωση οριστικών αποτελεσμάτων δικαιούχων

Ανακοινώθηκαν τα οριστικά αποτελέσματα των δικαιούχων του προγράμματος "Εναρμόνιση Οικογενειακής και Επαγγελματικής Ζωής". Από την Τρίτη 24/08 η έναρξη των εγγραφών.

Διαβάστε περισσότερα