Ενημερωτικό σημείωμα σχετικά με την εκλογή Προέδρων Δημοτικών Κοινοτήτων

Ενημερωτικό σημείωμα σχετικά με την εκλογή Προέδρων Δημοτικών Κοινοτήτων

Δημοσιεύτηκε από την Κεντρική Ένωση Δήμων Ελλάδας ενημερωτικό σημείωμα σχετικά:
Α. Με την εκλογή Προέδρων Δημοτικών Κοινοτήτων κατά τη νέα δημοτική περίοδο (2024-2028) και 
Β. Με εκλογή Προέδρων Συμβουλίων Δημοτικών Κοινοτήτων κατά την τρέχουσα δημοτική περίοδο (2019-2023)