Ημερομηνίες τροποποίησης κατάστασης υπόχρεων ΠΟΘΕΝ

Ημερομηνίες τροποποίησης κατάστασης υπόχρεων ΠΟΘΕΝ

Σε ανακοίνωσή του το Ολοκληρωμένο Πληροφοριακό Σύστημα "ΠΟΘΕΝ" ενημερώνει τους αρμόδιους φορείς πως κατά τις ημερομηνίες 7/4, 14/4, 21/4 και 28/4 μπορούν να προβούν σε τροποποιήσεις καταχώρισης των καταστάσεων υπόχρεων προσώπων για το 2021.

https://www.pothen.gr/pothen-main/main/katalogos.html