Κήρυξη κατάστασης ειδικής κινητοποίησης πολιτικής προστασίας περιοχών της επικράτειας την 15η Οκτωβρίου 2021

Κήρυξη κατάστασης ειδικής κινητοποίησης πολιτικής προστασίας περιοχών της επικράτειας την 15η Οκτωβρίου 2021

Δημοσιεύτηκε σε ΦΕΚ (Β' 4761), Απόφαση του Γενικού Γραμματέα Πολιτικής Προστασίας,  σχετικά με την κήρυξη σε Κατάσταση Ειδικής Κινητοποίησης Πολιτικής Προστασίας περιοχών της Επικράτειας, την Παρασκευή 15 Οκτωβρίου 2021, λόγω προειδοποίησης για εκδήλωση αυξημένης διακινδύνευσης συμβάντων φυσικών καταστροφών.

Ιδίως αναφέρεται:
' 1. Στην Περιφέρεια Αττικής, αναστέλλεται η λειτουργία όλων των δημοσίων υπηρεσιών, εξαιρουμένων:
(α) των υπηρεσιών των Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης α’ και β’ βαθμού
,
(β) των Ενόπλων Δυνάμεων και των Σωμάτων Ασφαλείας,
(γ) των δημόσιων δομών υγείας,
(δ) των μέσων μαζικής μεταφοράς και
(ε) άλλων υπηρεσιών, η λειτουργία των οποίων είναι αναγκαία για τη διαχείριση του φαινομένου, κατά την κρίση του Προϊσταμένου της οικείας οργανικής μονάδας, που κοινοποιείται στους υπαλλήλους με κάθε πρόσφορο μέσο.
2. Στην Περιφέρεια Αττικής, καθώς και στις Περιφερειακές Ενότητες Εύβοιας, Ικαρίας, Κέρκυρας, Σάμου, Χαλκιδικής, αναστέλλεται η λειτουργία όλων των σχολικών μονάδων πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, των βρεφικών, βρεφονηπιακών και παιδικών σταθμών, των Κέντρων Δημιουργικής Απασχόλησης Παιδιών, των Κέντρων Δημιουργικής Απασχόλησης Παιδιών και Ατόμων με Αναπηρία και των Κέντρων Διημέρευσης - Ημερήσιας Φροντίδας.'

Κήρυξη κατάστασης ειδικής κινητοποίησης πολιτικής προστασίας περιοχών της επικράτειας την 15η Οκτωβρίου 2021

Σε ΦΕΚ απόφαση του Γενικού Γραμματέα Πολιτικής Προστασίας για τη λήψη μέτρων λόγω αυξημένης διακινδύνευσης συμβάντων φυσικών καταστροφών.

Διαβάστε περισσότερα