Καθορισμός διαδικασίας χωροθέτησης τουριστικού λιμένα & καταχώρησης της σύμβασης παραχώρησης

Καθορισμός διαδικασίας χωροθέτησης τουριστικού λιμένα & καταχώρησης της σύμβασης παραχώρησης

Δημοσιεύτηκαν σε ΦΕΚ(Β' 5109):
  • Η υπ' Αριθμ.18702/2022 ΚΥΑ, με τίτλο: "Καθορισμός διαδικασίας χωροθέτησης τουριστικού λιμένα".
  • Η υπ' Αριθμ.18699/2022 ΚΥΑ, με τίτλο: "Καθορισμός διαδικασίας καταχώρισης της σύμβασης παραχώρησης τουριστικού λιμένα".