Κατάργηση της διαδικτυακής βάσης δεδομένων  - Υποχρεωτική ανάρτηση οικονομικών στοιχείων μόνο στον Κόμβο Διαλειτουργικότητας

Κατάργηση της διαδικτυακής βάσης δεδομένων - Υποχρεωτική ανάρτηση οικονομικών στοιχείων μόνο στον Κόμβο Διαλειτουργικότητας

Σύμφωνα με ενημέρωση της Ε.Ε.Τ.Α.Α.:

'Βάσει της Εγκυκλίου 419/2-6-2021 (ΑΔΑ: Ω2ΡΖ46ΜΤΛ6-7ΞΖ), αρχής γενομένης από τα στοιχεία του μηνός Ιανουαρίου 2022, ήτοι από την 1.2.2022, η Διαδικτυακή Βάση Δεδομένων (ΔΒΔ) καταργείται και ο Κόμβος Διαλειτουργικότητας καθίσταται η αποκλειστική βάση συλλογής των οικονομικών στοιχείων όλων των φορέων της τοπικής αυτοδιοίκησης. Οι στατιστικοί ανταποκριτές των φορέων που διαθέτουν τα στοιχεία τους στον Κόμβο Διαλειτουργικότητας χειροκίνητα (με την ανάρτηση αρχείων xml/excel) και όχι μέσω διεπαφών (web servives) θα πρέπει να συνδεθούν στην εφαρμογή stats μέσω του συνδέσμου http://komvos.ypes.gr/stats .'

Κατάργηση της διαδικτυακής βάσης δεδομένων  - Υποχρεωτική ανάρτηση οικονομικών στοιχείων μόνο στον Κόμβο Διαλειτουργικότητας

Από την 1.2.2022, η Διαδικτυακή Βάση Δεδομένων (ΔΒΔ) καταργείται και ο Κόμβος Διαλειτουργικότητας καθίσταται η αποκλειστική βάση συλλογής των οικονομικών στοιχείων όλων των φορέων της τοπικής αυτοδιοίκησης.

Διαβάστε περισσότερα