Μέχρι την 31η/07/2022 η προσκόμιση του πιστοποιητικού πυρασφάλειας & των λοιπών δικαιολογητικών για τη λειτουργία των παιδικών σταθμών

Μέχρι την 31η/07/2022 η προσκόμιση του πιστοποιητικού πυρασφάλειας & των λοιπών δικαιολογητικών για τη λειτουργία των παιδικών σταθμών

Με επιστολή προς τους Δήμους της χώρας, η ΚΕΔΕ, διαβίβασε ενημερωτική εγκύκλιο του Υπουργείου Εσωτερικών, σχετικά με την προσκόμιση των απαραίτητων δικαιολογητικών  που αφορούν την αδειοδότηση των ήδη λειτουργούντων δημοτικών, παιδικών, βρεφικών και βρεφονηπιακών σταθμών.

Ειδικότερα, παρατείνονται μέχρι τις 31/7/2022, οι προθεσμίες που αφορούν στην προσκόμιση του πιστοποιητικού πυρασφάλειας, αλλά και των δικαιολογητικών των ειδικών περιπτώσεων, ώστε να ολοκληρωθούν οι απαραίτητες ενέργειες για την πλήρη εφαρμογή του πλαισίου λειτουργίας των αναφερόμενων σταθμών.
Σε περίπτωση που δεν προσκομιστούν, μέχρι την αναφερόμενη αποκλειστική προθεσμία (31/7/2022), τα απαραίτητα δικαιολογητικά, η άδεια που έχει χορηγηθεί για τη λειτουργία των παιδικών σταθμών θα ανακληθεί.


Μέχρι την 31η/07/2022 η προσκόμιση του πιστοποιητικού πυρασφάλειας & των λοιπών δικαιολογητικών για τη λειτουργία των παιδικών σταθμών

Επιστολή απέστειλε η ΚΕΔΕ προς τους Δήμους της χώρας, διαβιβάζοντας εγκύκλιο του ΥΠ.ΕΣ. αναφορικά με την προσκόμιση των απαραίτητων δικαιολογητικών για την αδειοδότηση των ήδη λειτουργούντων παιδικών σταθμών.

Διαβάστε περισσότερα