Μετάθεση της υποχρεωτικής αργίας της 1ης Μαΐου 2022 για το Δημόσιο και τον ευρύτερο Δημόσιο Τομέα

Μετάθεση της υποχρεωτικής αργίας της 1ης Μαΐου 2022 για το Δημόσιο και τον ευρύτερο Δημόσιο Τομέα

Δημοσιεύτηκε σε ΦΕΚ (Β' 1785), η υπ' Αριθμ. ΔΙΔΑΔ/Φ.70/75/οικ. 5899 - 12.04.2022 Απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών, με τίτλο: "Μετάθεση της υποχρεωτικής αργίας της 1ης Μαΐου 2022 για το Δημόσιο και τον ευρύτερο Δημόσιο Τομέα.".

Βάσει της ως άνω απόφασης,  μετατίθεται η υποχρεωτική αργία της 1ης Μαΐου 2022 για το Δημόσιο και τον ευρύτερο δημόσιο τομέα τη Δευτέρα 2 Μαΐου 2022, επειδή συμπίπτει με Κυριακή.