Ξεκινά σήμερα Δευτέρα 26 Απριλίου το δεύτερο στάδιο της Κινητικότητας 2021

Ξεκινά σήμερα Δευτέρα 26 Απριλίου το δεύτερο στάδιο της Κινητικότητας 2021

Με την  ΔΙΔΑΔ/Φ.49Κ/778/οικ.7331 εγκύκλιο, το Υπουργείο Εσωτερικών ορίζει την προθεσμία, για το 2ο στάδιο υλοποίησης του Α΄ Kύκλου Κινητικότητας 2021 έως και την Παρασκευή, 7/5/2021.

Στο 2ο στάδιο διενεργείται ο έλεγχος και η έγκριση προς την τελική υποβολή στην Κεντρική Επιτροπή Κινητικότητας των αιτημάτων πλήρωσης θέσεων.

Τα αιτήματα των Ο.Τ.Α. Α' και Β' βαθμού και των νομικών τους προσώπων ελέγχονται και υποβάλλονται από τις Αποκεντρωμένες Διοικήσεις.