Οι 13 προσκλήσεις του προγράμματος "Αντώνης Τρίτσης" που τροποποιούνται

Οι 13 προσκλήσεις του προγράμματος "Αντώνης Τρίτσης" που τροποποιούνται

Σύμφωνα με τις διατάξεις της τελευταίας Κ.Υ.Α.(Φ.Ε.Κ. Β' 1399/8.4.2021) τροποποιήθηκαν οι δεκατρείς (13)  προσκλήσεις του προγράμματος "Αντώνης Τρίτσης".

Υπενθυμίζεται πως τελευταία ημερομηνία υποβολής των αιτημάτων ορίζεται η 31η Μαΐου 2021.

3η ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΑΤ01, με τίτλο: "Υποδομές Ύδρευσης"

3η ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΑΤ02,  με τίτλο: "Ολοκληρωμένη διαχείριση αστικών λυμάτων"

3η ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΑΤ03, με τίτλο: "Παρεμβάσεις και δράσεις βελτίωσης της διαχείρισης ενέργειας και αξιοποίηση Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας στις υποδομές διαχείρισης υδάτων και λυμάτων"

2η ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΑΤ04, με τίτλο: "Χωριστή Συλλογή Βιοαποβλήτων, Γωνιές Ανακύκλωσης και Σταθμοί Μεταφόρτωσης Απορριμμάτων"

3η ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΑΤ05, με τίτλο: "Ανάπτυξη της υπαίθρου-Αγροτική Οδοποιία"

3η ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΑΤ06, με τίτλο: "Αστική Αναζωογόνηση"

3η ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΑΤ07, με τίτλο: "Αξιοποίηση του κτιριακού αποθέματος των Δήμων"

ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΑΤ08, με τίτλο: «Smart cities, ευφυείς εφαρμογές, συστήματα και πλατφόρμες για την ασφάλεια, υγεία - πρόνοια, ηλεκτρονική διακυβέρνηση, εκπαίδευση - πολιτισμό – τουρισμό και περιβάλλον, δράσεις και μέτρα πολιτικής προστασίας, προστασίας της δημόσιας υγείας και του πληθυσμού από την εξάπλωση της πανδημίας του κορωνοϊού COVID-19»


3η ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ AT09, με τίτλο: "Ωρίμανση έργων και δράσεων για την υλοποίηση του Προγράμματος"

2η ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΑΤ10, με τίτλο: "Συντήρηση δημοτικών ανοιχτών αθλητικών χώρων, σχολικών μονάδων, προσβασιμότητα ΑμΕΑ"

3η ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΑΤ11, με τίτλο: "Δράσεις για υποδομές που χρήζουν αντισεισμικής προστασίας (προσεισμικός έλεγχος)"

2η ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΑΤ12, με τίτλο: "Δράσεις Ηλεκτροκίνησης στους Δήμους"

2η ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΑΤ14, με τίτλο: "Ελλάδα 1821 - Ελλάδα 2021"

Εντολή μεταφοράς πιστώσεων για τη χρηματοδότηση έργων Δήμων του Προγράμματος ««ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ», στο πλαίσιο της Πρόσκλησης ΙΙΙ «Προμήθεια – Τοποθέτηση εξοπλισμού για την αναβάθμιση παιδικών χαρών των δήμων της χώρας»