Παράταση καταχώρησης εκθέσεων αξιολόγησης και ολοκλήρωσης ελέγχου εγκυρότητας

Παράταση καταχώρησης εκθέσεων αξιολόγησης και ολοκλήρωσης ελέγχου εγκυρότητας

Παρατείνεται η προθεσμία καταχώρησης των χειρόγραφων εκθέσεων αξιολόγησης και ο έλεγχος εγκυρότητας, έως και τις 16/04/2021, σύμφωνα με τη νέα ανακοίνωση του ΑΠΟΓΡΑΦΗ - Μητρώο Ανθρώπινου Δυναμικού Ελληνικού Δημοσίου.

Όσον αφορά στον έλεγχο εγκυρότητας των ηλεκτρονικών εκθέσεων της αξιολογικής περιόδου 2019 και συγκεκριμένα κατά την «Ενημέρωση του Δείκτη “Έγκυρη”», οι δύο (2) «Αιτίες ακύρωσης» των ηλεκτρονικών εκθέσεων αξιολόγησης που μπορούν να επιλεγούν έχουν διαμορφωθεί ως εξής:

  1. «Η έκθεση έχει ολοκληρωθεί σε έντυπη μορφή»
  2. «Ακύρωση χωρίς υποβολή της έκθεσης σε έντυπη μορφή».

Διευκρινίζεται ότι ηλεκτρονικές εκθέσεις αξιολόγησης οι οποίες είχαν επισημανθεί ως μη έγκυρες με επιλεγμένη εγγραφή ως αιτία ακύρωσης «Κώλυμα» εντάσσονται αυτόματα στη δεύτερη κατηγορία (δηλ. «Ακύρωση χωρίς υποβολή της έκθεσης σε έντυπη μορφή») και δεν απαιτείται από τις Διευθύνσεις Διοικητικού/Προσωπικού να προβούν σε περαιτέρω ενέργειες ή διόρθωση.

http://apografi.gov.gr/169-%CE%B1%CE%BE%CE%B9%CE%BF%CE%BB%CE%BF%CE%B3%CE%B7%CF%83%CE%B7-%CF%80%CF%81...