Πράσινο Ταμείο: Πρόσκληση υποβολής προτάσεων για τη δράση: «Επιχειρησιακό σχέδιο για την εξασφάλιση κοινόχρηστων και κοινωφελών χώρων-Ε.Σ.Ε.Κ.Κ.»

Πράσινο Ταμείο: Πρόσκληση υποβολής προτάσεων για τη δράση: «Επιχειρησιακό σχέδιο για την εξασφάλιση κοινόχρηστων και κοινωφελών χώρων-Ε.Σ.Ε.Κ.Κ.»

Δημοσιεύτηκε από το Πράσινο Ταμείο, πρόσκληση, για τη δράση: «Επιχειρησιακό σχέδιο για την εξασφάλιση κοινόχρηστων και κοινωφελών χώρων-Ε.Σ.Ε.Κ.Κ.» στα πλαίσια του Χρηματοδοτικού Προγράμματος «ΔΡΑΣΕΙΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟΥ ΙΣΟΖΥΓΙΟΥ» 2021 Α.Π. 2: “Αστική Αναζωογόνηση & λοιπές δράσεις περιβαλλοντικού ισοζυγίου”, με την οποία καλούνται οι Δήμοι να υποβάλλουν τις προτάσεις τους.

Οι Δήμοι μπορούν να υποβάλλουν μόνο ένα (1) αίτημα για το σύνολο της χωρικής τους αρμοδιότητας, ενώ η πρόσκληση θα παραμείνει ανοιχτή από την 1η Ιουλίου 2021 έως και την 30η Ιουνίου 2022, που είναι η καταληκτική ημερομηνία υποβολής των προτάσεων.

Πράσινο Ταμείο: Πρόσκληση υποβολής προτάσεων για τη δράση: «Επιχειρησιακό σχέδιο για την εξασφάλιση κοινόχρηστων και κοινωφελών χώρων-Ε.Σ.Ε.Κ.Κ.»

Δημοσιεύτηκε πρόσκληση από το Πράσινο Ταμείο για τη δράση: «Επιχειρησιακό σχέδιο για την εξασφάλιση κοινόχρηστων και κοινωφελών χώρων-Ε.Σ.Ε.Κ.Κ.».

Διαβάστε περισσότερα