Πράσινο Ταμείο: Πρόσκληση υποβολής προτάσεων στο πρόγραμμα "Δράσεις περιβαλλοντικού ισοζυγίου" έτους 2021

Πράσινο Ταμείο: Πρόσκληση υποβολής προτάσεων στο πρόγραμμα "Δράσεις περιβαλλοντικού ισοζυγίου" έτους 2021

Το Πράσινο Ταμείο, με ανακοίνωσή του, καλεί τους Δήμους της χώρας που έχουν πληθυσμό άνω των 20.000 κατοίκων καθώς και τους Συνδέσμους της αντίστοιχης χωρικής επικράτειας, να υποβάλλουν τις προτάσεις τους, σύμφωνα με τον Οδηγό Διαχείρισης Χρηματοδοτικού Προγράμματος  "ΔΡΑΣΕΙΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟΥ ΙΣΟΖΥΓΙΟΥ", για τα έτη 2021-2022.

Επισημαίνεται ότι για κάθε Δήμο υπάρχει ο περιορισμός της υποβολής έως δύο (2) προτάσεων για τη χωρική του επικράτεια και στο ίδιο μέτρο και οι δύο προτάσεις, είτε οι προτάσεις υποβληθούν από το Δήμο είτε από αρμόδιο Σύνδεσμο, σύμφωνα με τα αναφερόμενα στον Οδηγό Διαχείρισης Χρηματοδοτικού Προγράμματος. Ωστόσο, είναι αποδεκτή η υποβολή μιας πρότασης από το Δήμο και μίας (για τον ίδιο δήμο) από τον Σύνδεσμο. Στην περίπτωση υποβολής πρότασης από Σύνδεσμο Δήμων το ανώτατο ποσό χρηματοδότησης από τα πληθυσμιακά στοιχεία του δήμου, στη χωρική επικράτεια του οποίου θα υλοποιηθεί το προτεινόμενο έργο.

Η πρόσκληση θα παραμείνει ανοιχτή από την Τρίτη 23 Ιουνίου 2021 έως και την Παρασκευή 10 Δεκεμβρίου 2021