Πράσινο Ταμείο: Στις 26 Ιουλίου 2021 ξεκινά η Β΄Φάση για την «ΑΣΤΙΚΗ ΑΝΑΖΩΟΓΟΝΗΣΗ 2021» και για τους Δήμους κάτω των 20.000 κατοίκων

Πράσινο Ταμείο: Στις 26 Ιουλίου 2021 ξεκινά η Β΄Φάση για την «ΑΣΤΙΚΗ ΑΝΑΖΩΟΓΟΝΗΣΗ 2021» και για τους Δήμους κάτω των 20.000 κατοίκων

Προαναγγέλθηκε σε Δελτίο Τύπου του Πράσινου Ταμείου, η προθεσμία της Β΄Φάσης Αστικής Αναζωογόνησης και για τους Δήμους κάτω των 20.000 κατοίκων.

'Ύστερα από σχετική συνεννόηση με τον Υπουργό Περιβάλλοντος και Ενέργειας κ. Σκρέκα και για την έγκαιρη ενημέρωση και προετοιμασία των Ο.Τ.Α. Α΄Βαθμού με πληθυσμό κάτω των 20.000 κατοίκων, ανακοινώνεται ότι επιταχύνεται χρονικά η έναρξη της Β΄Φάσης της πρόσκλησης «ΑΣΤΙΚΗ ΑΝΑΖΩΟΓΟΝΗΣΗ 2021» του Πράσινου Ταμείου για τους Δήμους αυτούς. Αφού ολοκληρωθεί η αναγκαία διοικητική διαδικασία, η ηλεκτρονική πλατφόρμα θα ανοίξει για το σκοπό αυτό τη Δευτέρα 26 Ιουλίου 2021 και θα παραμείνει ανοιχτή ως την Τρίτη 21 Δεκεμβρίου 2021 για όλους ανεξαιρέτως τους Δήμους αυτούς.

Με τον τρόπο αυτό, κατά το διάστημα Δεκέμβριος 2019-Δεκέμβριος 2021 το Πράσινο Ταμείο θα έχει θέσει στη διάθεση και των 332 Δήμων της χώρας 2 διαφορετικές προσκλήσεις για έργα και υποέργα Αστικής Αναζωογόνησης σε 4 συνολικά φάσεις, κάτι που ουδέποτε έχει επαναληφθεί στην ιστορία του.'