Πράσινο Ταμείο:2η Πρόσκληση υποβολής προτάσεων του προγράμματος "Δράσεις περιβαλλοντικού ισοζυγίου"

Πράσινο Ταμείο:2η Πρόσκληση υποβολής προτάσεων του προγράμματος "Δράσεις περιβαλλοντικού ισοζυγίου"

Σε Δελτίο Τύπου του Πράσινου Ταμείου, αναρτήθηκε η νέα Πρόσκληση Υποβολής Προτάσεων του Χρηματοδοτικού Προγράμματος "Δράσεις Περιβαλλοντικού Ισοζυγίου" έτους 2021, με την οποία καλούνται οι Δήμοι της χώρας που έχουν πληθυσμό κάτω των 20.000 κατοίκων καθώς και οι Σύνδεσμοι της αντίστοιχης χωρικής επικράτειας, να υποβάλλουν τις προτάσεις τους, σύμφωνα με τον Οδηγό Διαχείρισης Χρηματοδοτικού Προγράμματος: «ΔΡΑΣΕΙΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟΥ ΙΣΟΖΥΓΙΟΥ» για τα έτη 2021-2022.

Επισημαίνεται, ότι για κάθε δήμο υπάρχει ο περιορισμός της υποβολής έως δύο προτάσεων για τη χωρική του επικράτεια και στο ίδιο Μέτρο και οι δύο προτάσεις, είτε οι προτάσεις υποβληθούν από το δήμο είτε από αρμόδιο Σύνδεσμο, σύμφωνα με τα αναφερόμενα στον Οδηγό Διαχείρισης του Χρηματοδοτικού Προγράμματος.

Η πρόσκληση θα παραμείνει ανοιχτή από την Δευτέρα 26 Ιουλίου 2021 και ώρα 10:00 έως και την Δευτέρα 20 Δεκεμβρίου 2021 και ώρα 13:00, που είναι καταληκτική ημερομηνία υποβολής των προτάσεων. 

Η υποβολή των προτάσεων γίνεται αποκλειστικά και μόνο ηλεκτρονικά, από την ιστοσελίδα του Πράσινου Ταμείου

Πράσινο Ταμείο:2η Πρόσκληση υποβολής προτάσεων του προγράμματος "Δράσεις περιβαλλοντικού ισοζυγίου"

Δημοσιεύτηκε από το Πράσινο Ταμείο, η 2η Πρόσκληση υποβολής προτάσεων στα πλαίσια του χρηματοδοτικού προγράμματος "Δράσεις Περιβαλλοντικού Ισοζυγίου" έτους 2021.

Διαβάστε περισσότερα