Πρόγραμμα "Κυψέλη": ρυθμίσεις για τις παρεχόμενες υπηρεσίες των βρεφικών, παιδικών και βρεφονηπιακών σταθμών

Πρόγραμμα "Κυψέλη": ρυθμίσεις για τις παρεχόμενες υπηρεσίες των βρεφικών, παιδικών και βρεφονηπιακών σταθμών

Ψηφίστηκε χθες 30/09/2021, το νομοσχέδιο του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων, με τίτλο: «Πρόληψη και αντιμετώπιση περιστατικών κακοποίησης και παραμέλησης ανηλίκων, Πρόγραμμα «Κυψέλη» για την αναβάθμιση της ποιότητας των παρεχόμενων υπηρεσιών σε βρεφικούς, βρεφονηπιακούς και παιδικούς σταθμούς, διατάξεις για την προώθηση της αναδοχής και της υιοθεσίας, «Προσωπικός Βοηθός για τα Άτομα με Αναπηρία» και άλλες διατάξεις».

Με τις διατάξεις του εν λόγω νομοσχεδίου θεσμοθετείται ένα σύστημα καταπολέμησης του φαινομένου της παιδικής κακοποίησης, μέσω της υιοθέτησης μέτρων ικανών να αποτρέψουν τα περιστατικά κακοποίησης, αλλά και να διασφαλίσουν την έγκαιρη και αποτελεσματική αντιμετώπισή τους. Περαιτέρω, καθορίζονται οι υπόχρεοι εφαρμογής των μέτρων και ορίζονται οι αρμόδιοι συγκέντρωσης, καταγραφής και διαβίβασης των αναφορών περιστατικών κακοποίησης. (άρθρα 1-12)

Επιπλέον, προβλέπεται η υποχρεωτική εισαγωγή του Προγράμματος «Κυψέλη» στο σύνολο των δημοτικών, δημοσίων και ιδιωτικών βρεφικών, βρεφονηπιακών και παιδικών σταθμών της χώρας με σκοπό τη ρύθμιση της ποιότητας των υπηρεσιών των δομών και την ενδυνάμωση της σχέσης μεταξύ οικογένειας και σταθμού, καθώς και την πρώιμη ανίχνευση τυχόν δυσκολιών, αναπηριών ή/και άλλων διαταραχών. (άρθρα 13-21).

Της καθολικής εφαρµογής του προγράµµατος «Κυψέλη» προηγείται πιλοτική εφαρµογή σε βρεφικούς, βρεφονηπιακούς και παιδικούς σταθµούς, η οποία συνίσταται, ιδίως, στην εισαγωγή συγκεκριµένου αναλυτικού ωρολογίου καθηµερινού προγράµµατος, στη διανοµή υλικού για τις δραστηριότητες, στη χορήγηση εργαλείων για την παρακολούθηση και αξιολόγηση των βρεφών και των νηπίων, καθώς και στην εκπαίδευση του προσωπικού για την εφαρµογή του.

Πρόγραμμα "Κυψέλη": ρυθμίσεις για τις παρεχόμενες υπηρεσίες των βρεφικών, παιδικών και βρεφονηπιακών σταθμών

Ψηφίστηκε το νομοσχέδιο του Υπ. Εργασίας και Οικονομικών Υποθέσεων με τις διατάξεις του οποίου θεσπίζεται πρόγραμμα για την ανάπτυξη και ενίσχυση των δυνατοτήτων και δεξιοτήτων των βρεφών και των νηπίων.

Διαβάστε περισσότερα