Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος προς δικαιούχους της δράσης "Εναρμόνιση Οικογενειακής και Επαγγελματικής Ζωής"

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος προς δικαιούχους της δράσης "Εναρμόνιση Οικογενειακής και Επαγγελματικής Ζωής"

Δημοσιεύτηκε από την Ε.Ε.Τ.Α.Α. Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος προς δικαιούχους για υποβολή αιτήσεων συμμετοχής στο πλαίσιο της δράσης "Εναρμόνιση Οικογενειακής και Επαγγελματικής Ζωής" περιόδου 2021-2022.

Οι αιτήσεις υποβάλλονται από 19/07/2021 και ώρα 11.00 έως και τις 03/08/2021 και ώρα 23.59. Επισημαίνεται πως η υποβολή των αιτήσεων θα γίνεται μόνο ηλεκτρονικά, ενώ τα όποια δικαιολογητικά απαιτηθούν, θα αναρτώνται ηλεκτρονικά (upload) σε μορφή pdf.
Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος προς δικαιούχους της δράσης "Εναρμόνιση Οικογενειακής και Επαγγελματικής Ζωής"

Η Ε.Ε.Τ.Α.Α. καλεί τους δικαιούχους της δράσης "Εναρμόνιση Οικογενειακής και Επαγγελματικής Ζωής" να υποβάλουν συμμετοχή έως και τις 03/08/2021.

Διαβάστε περισσότερα