Πρόσκληση ΥΠ.ΕΝ.:"100 Κλιματικά Ουδέτερες και Έξυπνες Πόλεις έως το 2030"

Πρόσκληση ΥΠ.ΕΝ.:"100 Κλιματικά Ουδέτερες και Έξυπνες Πόλεις έως το 2030"

Δημοσιεύτηκε η υπ' Α.Π.: οικ. ΥΠΕΝ/ΓΡΓΓΧΣΑΠ/123215/4715 - 22.12.2021 Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος του Υπουργείου Περιβάλλοντος & Ενέργειας, με τίτλο: "Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος των Δήμων της Ελλάδος για την κατάθεση φακέλου υποψηφιότητας για την Αποστολή "100 Κλιματικά Ουδέτερες και Έξυπνες Πόλεις έως το 2030".

Με την  παρούσα πρόσκληση, καλούνται οι Δήμοι της Ελλάδας να ενημερώσουν τη Γενική Γραμματεία Χωρικού Σχεδιασμού και Αστικού Περιβάλλοντος του ΥΠΕΝ σχετικά με την πρόθεσή τους να καταθέσουν φάκελο υποψηφιότητας στην πρόσκληση της ευρωπαϊκής επιτροπής για τη Αποστολή "100 Κλιματικά Ουδέτερες και Έξυπνες Πόλεις έως το 2030" (με καταληκτική ημερομηνία τις 31 Ιανουαρίου 2022) στο email: gramchora@ypen.gr έως τις 7 Ιανουαρίου 2022.